Programma

[this page in English]

Chairs

 • Koenraad Jonckheere, directeur maatschappelijke verankering FLW (voormiddag)
 • Veronique Hoste, onderzoeksdirecteur FLW (namiddag)

Welkom

 • 9:00 – 9:10
 • Gita Deneckere (decaan FLW)

Keynote lezingen 1 en 2

 • 9:10 – 10:10
 • Keynote 1: Joke Drijkoningen (directeur Ligo, Centra voor Basiseducatie), “Inzetten op een effectief aanbod en maatschappelijke impact voor laaggeletterden. Dromen en grenzen van onderzoek”
 • Keynote 2: Terenja van Dijk (film- en tentoonstellingsmaker), “Goud, sluikpers en begijnen. 30 jaar laveren tussen cultuur en wetenschap”

Koffiepauze

 • 10:10 – 10:30

Projecten in de kijker, deel 1

 • 10:30 – 11:45
 • Project 1: Lars Bernaerts (vakgroep Letterkunde), “Rebellie in de Gentse letteren. Een tegendraads verhaal van coöperatieve valorisatie”
 • Project 2: Maribel Montero Perez en Karin Goosen (vakgroep Taalkunde), “Maatschappelijke verankering van onderzoek over diversiteit, taal en leren: naar een duurzame aanpak”
 • Project 3: Maximiliaan Martens (vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, vakgroep Geschiedenis), “Institutionele samenwerking in wetenschapscommunicatieprojecten. Enkele praktische tips”

Break-out sessies

 • 11:45 – 12:15
 • Break-out session 1: Ilse De Vos (directeur Humanities Academie), “The Humanities Academie. Your partner in lifelong learning” (EN)
 • Break-out session 2: Zoë Imhof (IOF liaision officer): “‘Research impact from a socio-economic perspective” (EN)
 • Break-out session 3: Stien Stessens (grafisch ontwerper / communicatiemedewerker VTC): “Kennis mooi maken”

Lunchpauze

 • 12:15 – 13:30

Keynote lezingen 3 en 4

 • 13:30 – 14:30
 • Keynote 3: Paul Buschmann (faculteitsbibliothecaris), “De derde plek op de eerste plaats”
 • Keynote 4: Nicolas Van Puymbroeck (stafmedewerker Fedasil), ”Communicatie als co-creatie binnen de asielopvang”

Koffiepauze

 • 14:30 – 14:50

Projecten in de kijker, deel 2

 • 14:50 – 16:05
 • Project 4: Wim De Clercq, Maxime Poulain en Jan Trachet (vakgroep Archeologie), “Iedereen aan boord!? Het project Verdwenen Zwinhavens op het snijvlak van wetenschap, erfgoedbeheer en beleving”
 • Project 5: Ellen Van Praet (vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie), “Digitaal wijzer communiceren met anderstaligen in de zorg”
 • Project 6: Bas Matthynssens en Broos Delanote (vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap), “Filosofie in de Samenleving. De rol van studenten in maatschappelijke verankering”
 • Project 7: Inge Brinkman (vakgroep talen en culturen), “Het Monster – Other/Alternative project” (EN)

Postersessie en drink

 • 16:05 – 17:30
 • Overzicht van facultaire valorisatieprojecten a.d.h.v. posters en demo’s, toegelicht door de auteurs
 • Doorlopend: drink